Psycholog Nowy Targ

Psycholog Nowy Targ

Ośrodek Psychoterapii
Poznawczo- Behawioralnej
i Psychologii

mgr Katarzyna Siedlaczek –   mgr Paweł Siedlaczek

tel. 884 190 666
lub 882 424 569
ul. Ludźmierska 1, 34-400 Nowy Targ

Psycholog Nowy Targ

Psycholog-psychoterapia-konsultacje-diagnoza

OFERTA OŚRODKA

W tej sekcji omawiamy najczęstsze usługi, które są świadczone w ramach działania ośrodka. Staraliśmy się jak najbardziej zwięźle i czytelnie opisać o co w tym chodzi. Poniżej zamieszczony został dokładny cennik

Psycholog Nowy Targ

kosnultacje psychologiczne opinidawstwo psycholog Nowy Targ

Konsultacje

Porada psychologiczna

Konsultacje: najczęściej jedno lub kilka niezobowiązujących spotkań z psychologiem dostosowane do potrzeby zgłaszającego oraz zazwyczaj jest to spotkanie przed rozpoczęciem właściwej terapii, mające na celu określenie oczekiwań klientów, problemu, celów.

Poradnictwo i wsparcie: jedno lub kilka spotkań z psychologiem mające na celu udzielenie profesjonalnej pomocy psychologicznej i edukacje lub wsparcie w kryzysie.

Psycholog Nowy Targ

terapia dzieci i młodzieży psycholog Nowy Targ

Psychoterapia Poznawczo Behawioralna

Cognitive Behaviour Therapy

Najlepiej zbadana naukowo metoda psychoterapii, charakteryzująca się najwyższą skutecznością. Zakłada zmianę nieprzystosowawczych myśli oraz naukę nowych zachowań, co przekłada się na redukcje objawów. Jest aktywną formą terapii, a więc to klient ma tutaj największy wpływ. W przypadku wielu zaburzeń jest to metoda krótkoterminowa – do kilkunastu spotkań. Jednak nie zawsze jest to możliwe – na przykład w zaburzeniach osobowości. Brytyjski Instytut ds. Zdrowia (National Institute for Health and Care Excellence) oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatryczne (American Psychiatric Association) zalecają stosowanie tej metody między innymi do: zaburzeń afektywnych (np. depresji); lękowych (np. fobii, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych); PTSD; zaburzeń odżywiania (bulimia); uzależnień; zaburzeń osobowości np. borderline, unikająca, zależna.

Psycholog Nowy Targ

diagnoza inteligencji depresja, lęki psycholog Nowy Targ

DIAGNOSTYKA

i Opiniodawstwo

Diagnoza:  składa się z wywiadu, obserwacji oraz przeprowadzenia badania testami psychologicznymi. Jej główne obszary to: diagnoza osobowości, inteligencji, procesów poznawczych (zazwyczaj w związku z chorobami neurodegeneracyjnymi np choroby Alzheimiera, mikrouszkodzeń mózgu, otępienia naczyniowego), zaburzeń psychicznych (uzależnienia, schizofrenii, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości), w kierunku dysleksji rozwojowej, autyzmu i innych zaburzeń rozwoju i zachowania. Pozwala określić stan obecny, a dzięki temu wprowadzić odpowiednie leczenie/interwencje oraz monitorować jego postęp. W naszym gabinecie stosujemy profesjonalne, a więc dokładnie sprawdzone metody diagnozy psychologicznej.

Opiniodawstwo: Na podstawie wcześniejszej diagnozy jest wydawana opinia lub ocena psychologiczna. Opinie psychologiczne respektowane i wymagane są przez różne instytucje na przykład komisję ds. orzekania o niepełnosprawności, szkoły, lekarzy, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

terapia uzaleznień psycholog Nowy Targ

TERAPIA uZALEŻNIEŃ

INDYWDUALNA TERAPIA

Terapia uzależnień: skierowana do osób, które zmagają się z problemem: picia alkoholu, używania substancji psychoaktywnych (leków, narkotyków, dopalaczy), hazardu i innych uzależnień behawioralnych np. seks, praca, zakupy, ćwiczenia. Celem terapii jest nauka rozpoznawania chęci picia/brania/zrobienia oraz wytworzenia metod i sposobów radzenia sobie z nią. Podobnie jak w przypadku innych problemów zawsze ważne jest indywidualne podejście do problemu.

Program ograniczania picia: został stworzony dla osób, które nie chcą całkowicie zrezygnować z picia alkoholu, ale chcą go ograniczyć. Przeprowadzony jest zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( http://www.parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/programy-ograniczania-picia ). Skierowany jest również do kierowców, którzy starają się o odzyskanie prawa jazdy.

Psycholog Nowy Targ

terapia uzaleznienia współuzależnienia psycholog Nowy Targ

Psychoterapia Poznawczo Behawioralna

dda/ddd/wspÓŁUZALEŻNIENIE

Terapia współuzależnienia: dla osób, które na co dzień żyją z osobą będącą w aktywnym uzależnieniu i w związku z tym przeżywają narastające cierpienie.

Terapia DDA: dla osób, które wychowywały się w rodzinie, gdzie jedno lub oboje rodziców nadużywali alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych.

Terapia nadużywania i uzależnienia od telefonów/ komputera: dla dzieci i młodzieży mająca na celu ograniczenie ilości godzin spędzanych przy urządzeniach.

Psycholog Nowy Targ

psychoterapia psycholog Nowy Targ

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

NIEPRAWIDŁOWE ZACHOWANIA

Terapia zaburzeń zachowania: terapia oparta o stosowaną analizę zachowania (warunkowanie instrumentalne oraz klasyczne). Jej zadaniem jest zrozumienie jaką funkcje pełni zachowanie problemowe oraz jakie konsekwencje w środowisku je wzmacniają (nagradzają, podtrzymują). W tej terapii przede wszystkim  aktywną rolę w zmianie mają rodzice dziecka, właśnie poprzez stosowanie odpowiednich oddziaływań następuje wygaszenie (zanik) zachowań niepożądanych oraz wykształcenie zachowań alternatywnych – pożądanych.

Psycholog Nowy Targ

CENNIK

Psycholog Nowy Targ

usługaCertyfikowany Psychoterapeuta poznawczo-behawioralnyPsychoterapeuta w trakcie certyfikacji/psycholog
konsultacja, diagnoza, sesja psychoterapii dziecko/dorosły do 50 minut (stacjonarnie lub online)180 zł150 zł
opinia na potrzeby komisji ds niepełnosprawności200 zł200 zł
sesja psychoterapii dłuższa niż 50 min (m.in. terapia PTSD)260 zł250 zł
opinia do innych celówustalana indywidualnieustalana indywidualnie
wstępna konsultacja mailowadarmowadarmowa
Powyżej przedstawiono cennik usług ośrodka. W przypadku diagnostyki funkcji poznawczych i osobowości końcowa cena zależy od użytych testów. W przypadku braku ceny konkretnej usługi prosimy o kontakt telefoniczny.

Psycholog Nowy Targ

Zespół Ośrodka

Psycholog Nowy Targ

Paweł Siedlaczek psycholog terapia psycholog Nowy Targ

Paweł Siedlaczek

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany specjalista uzależnień

 Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Śląskim o specjalności klinicznej i sądowej. Potem odbyłem szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień i posiadam certyfikat KBPN 1291/2016 http://www.kbpn.gov.pl. Kolejnym krokiem było ukończenie 4-letnich studiów psychoterapii poznawczo-behawioralnej w ramach Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem prof. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

 Moja praca jako psycholog i psychoterapeuta to m.in. praca szpitalna: nowotarski oddział leczenia uzależnień, oddział psychiatrii z pododdziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, poradnie zdrowia psychicznego. Ponadto, doświadczenie zdobywałem m.in. w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno -Konsultacyjnym w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Poradniach Leczenia Uzależnień oraz w długoterminowych ośrodkach stacjonarnych, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Mam doświadczenie w pracy z osobami współuzależnionymi i uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, uzależnionych behawioralnie np. od hazardu, internetu. W swojej pracy zawodowej miałem okazję pracować również z młodzieżą oraz dziećmi sprawiającą kłopoty wychowawcze. Ponadto, mam doświadczenie w w diagnozowaniu i opiniowaniu pod kątem predyspozycji rodzicielskich.Stałe współpracuje z wymiarem sprawiedliwości pod kątem opiniodawczym. Od wielu lat prowadzę w raz z żoną prywatną praktykę psychoterapeutyczną, która obecnie przyjęła formę Ośrodka Psychoterapii

Pracuje zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą. Specjalizuje się w: zaburzeniach lękowych, depresyjnych, osobowości, PTSD, OCD, uzależnieniach. W pracy najważniejsze dla mnie jest to, żeby wykorzystywać narzędzia, których skuteczność została dowiedziona metodami naukowymi (Evidence Based Medicine)

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej http://www.pttpb.pl

Katarzyna Siedlaczek psycholog terapia psycholog Nowy Targ

Katarzyna Siedlaczek

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia, seksuolog kliniczny, certyfikowany specjalista uzależnień

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim o specjalnościach psychologia kliniczna i psychologia sądowa. Ponadto, ukończyłam Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego kursu specjalistycznego terapeuty poznawczo-behawioralnego.

Moje doświadczenie zawodowe to m.in praca z dziećmi i młodzieżą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu, gdzie diagnozowałam i prowadziłam terapie psychologiczną. Współpracowałam ze Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju (Oddziały Szpitalne i Rehabilitacyjny Dzieci i Młodzieży). Uczestniczyłam w szkoleniach m.in.: z dialogu motywującego, terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialektyczno-behawioralnej terapii zaburzeń osobowości. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również pracując w Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego w Krakowie, w poradniach leczenia uzależnień i współuzależnienia, w centrach zdrowia psychicznego oraz w ośrodku interwencji kryzysowej. Prowadziłam warsztaty, grupy wsparcia, grupy rozwoju osobistego oraz zajęcia profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży oraz w pomaganiu osobom DDA/DDD, współuzależnionym, uzależnionym, a także z osobom, które cierpią z powodu depresji, lęku lub mają trudności w relacjach. Kierując się zasadą szacunku do problemów klienta, w bezpiecznych warunkach staram się być towarzyszką zmian, które zachodzą w czasie terapii. Oferuje pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej  w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem innych nurtów dostosowanych do problemów klienta.

 

psycholog Nowy Targ

Sabina Gil

psycholog

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie o specjalności psychologia kliniczna. Obecnie jestem w trakcie studiów z zakresu problemów psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na uniwersytecie SWPS w Katowicach. Ponadto, uczestniczyłam w kursie z interwencji kryzysowej u dzieci i młodzieży prowadzonym przez Tomasza Bilickiego.

Mój dotychczasowy dorobek zawodowy obejmuje pracę w szkołach z dziećmi na terenie Podhala w ramach projektu Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary. Współpracuję z Centrum Rozwoju i Psychologii w Mszanie Dolnej. Uczestniczę w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez właścicielkę placówki. Jestem pod stałą opieką doświadczonych terapeutów i nieustannie nabieram wiedzy i doświadczenia w zakresie konsultacji dzieci i młodzieży, diagnozy, pomocy psychologicznej, terapii psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Właśnie praca z dziećmi i młodzieżą jest moim głównym obszarem zainteresowań zawodowych zarówno w kontekście diagnostyki, psychoedukacji jak i terapii poznawczo-behawioralnej.

psycholog Nowy Targ

psycholog Nowy Targ

Psycholog Nowy Targ

Anna Schab-Przybycień

psycholog

Absolwentka studiów psychologicznych na Akademii Ignatianum w Krakowie, ze specjalnością psychologia kliniczna. Jestem w trakcie studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Na co dzień pracuję jako dydaktyk w Instytucie Psychologii AIK. Badawczo zajmuję się problematyką wykorzystywania seksualnego. Uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących pracy z pacjentem, który doświadczył wykorzystywania seksualnego.

Dotychczasowe doświadczenie zdobyłam również odbywając praktyki na Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Moje zainteresowanie terapeutyczne dotyczy osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, podejmując pracę w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny, którą poddaję regularnej superwizji.

psycholog Nowy Targ

Lidia Bryja-Macioł

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie o specjalności psychologia kliniczna. Obecnie rozpoczynam 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Terapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT-EDU posiadającej rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Dotychczas brałam udział w licznych szkoleniach dotyczących interwencji poznawczo-behawioralnych w terapii zaburzeń lękowych, nastroju, odżywiania oraz osobowości.  Uczestniczyłam również w szkoleniu dotyczącym pracy z osobami uzależnionymi nastawionym na utrzymanie abstynencji. Byłam uczestnikiem kursu Programu Ograniczenia Picia Alkoholu (POP) oraz szkolenia z zakresu Dialogu Motywującego.

Doświadczenie umożliwiające gromadzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie wykonywanego zawodu nabywałam podczas praktyk w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym targu oraz w Gabinecie Twój Impuls. Posiadam również doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, co umożliwiła mi praca w przedszkolu terapeutycznym. Obecnie zdobywam doświadczenie w zakresie konsultacji dzieci i młodzieży, udzielania pomocy psychologicznej, diagnozie i terapii psychologicznej pracując w kilku szkołach na terenie Podhala. Moim głównym celem jest pomoc w identyfikacji trudności oraz wsparcie w ich przezwyciężaniu.

Natalia Zdziechowicz

psycholog

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podczas studiów zdobywałam doświadczenie na Oddziale Leczenia Nerwic w Szpitalu MSWiA w Jeleniej Górze oraz w Przystani Psychologicznej Warszawa Ursynów. Pracowałam również z osobami starszymi, z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz cierpiącymi na chorobę Alzheimera.

Ukończyłam kurs interwencji kryzysowej organizowany przez Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu. Wspieram osoby dorosłe, dzieci i młodzież doświadczających kryzysu przemocy, suicydalnego, żałoby, uzależnienia, utraty zdrowia oraz po doświadczeniu traumy. Pomoc psychologiczną kieruję również do osób LGBTQA+.

Odbyłam szkolenia z zakresu pracy terapeutycznej z dorosłymi ofiarami wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, pracy z niewybaczoną krzywdą czy udzielania pomocy psychologicznej kobietom w depresji poporodowej.

W kontakcie terapeutycznym staram się wprowadzać atmosferę wrażliwości, ciepła i uważności na pacjentów. Pracuję w oparciu o nurt poznawczo- behawioralny, choć bliskie jest mi również podejście systemowe. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Dominika Pasterczyk

psycholog

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego dla psychologów na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Ponadto, jestem Trenerem Umiejętności Społecznych oraz psychodietetykiem. Ukończyłam również kurs podstawowy z nurtu Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i wzięłam udział w szkoleniu z Racjonalnej Terapii Zachowania. Swoją wiedzę w zakresie wykonywanego zawodu poszerzałam podczas odbywania praktyk w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” w Krakowie oraz w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Krakowie. Na co dzień pracuję również jako psycholog z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu. Ciągle doskonalę swój warsztat w zakresie konsultacji oraz udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.

Monika Kaczanowska

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Absolwentka psychologii, którą ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ze specjalizacją w zakresie psychologii klinicznej. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej (CBT).

Doświadczenie jako psycholog zdobywałam pracując na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach Rydygiera oraz Uniwersyteckim w Krakowie, jak również na zagranicznym wolontariacie. Powyższe umożliwiło mi zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie wykonywanego zawodu psychologa – terapeuty. Ponadto jestem certyfikowaną dogoterapeutką.

Obecnie zajmuję się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Dotychczas pracowałam m.in z pacjentami z: depresją, zaburzeniami (lękowymi, odżywiania, ze spektrum autyzmu), uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz osobami z problemami tożsamościowymi (m.in tożsamości płciowej). W zależności od potrzeb, podczas terapii najmłodszych pacjentów, korzystam z możliwości kontaktu z jego rodziną.

Obierając za cel mojej pracy skuteczność i szybkość terapii, podczas indywidualnych sesji terapeutycznych wykorzystuję techniki poznawczo – behawioralne, które w moim przekonaniu dają najlepsze efekty. Moim pacjentom zapewniam indywidualną terapię dostosowaną do potrzeb każdego z nich.

Aleksandra Trzaskowska

psycholog, psychoterapeuta poznaczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Studia psychologicznie realizowałam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie brałam udział w dwóch ścieżkach specjalizacyjnych: psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz psychologii sądowej. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Doświadczenia zawodowe zbierałam w czasie licznych staży m.in. w szpitalu psychiatrycznym, a później podczas pracy na oddziałach rehabilitacji neurologicznej zarówno dzieci jak i dorosłych. Od 5 lat jestem również związana z psychologia wojskową. Brałam udział w szkoleniach min.  dotyczących interwencji kryzysowej, dialogu motywującego, terapii behawioralnej.  W swojej pracy koncentruje się na pomocy osobom dorosłym doświadczającym kryzysów, osobom z obniżonym nastrojem i doświadczającym różnego rodzaju leków. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

psycholog Nowy Targ

Opinie klientów

Polecam serdecznie Pana Pawła! Obawiałam się pierwszej wizyty, ale jak się później okazało zupełnie niepotrzebnie. Pan Paweł jest profesjonalistą, przy którym pacjent czuje się komfortowo i już podczas pierwszej wizyty można zaufać.  Po 3 miesiącach terapii widzę ogromną różnice jaka zaszła w moim życiu, oczywiście na lepsze.

MARIA

 

Obawiałem się, że w małym miasteczku, takim jak Nowy Targ, wszyscy dowiedzą się o moim „wstydliwym problemie”.  Odważyłem się i wiem, że tajemnica i dyskrecja są zachowane. Polecam osobom, które wahają się, aby spróbowały przyjść i zmienić swoje życie. 

JASIEK

 

 

Pani Katarzyna jest kompetentną oraz wzbudzającą zaufanie osobą. Od pierwszej wizyty poczułam, że trafiłam we właściwe miejsce. Potrzebowałam kogoś, kto pomoże mi „poukładać” moje myśli, pewne zachowania i emocje. Dzięki naszym rozmowom widzę coraz więcej zależności, które pozwalają mi być bardziej pewną siebie kobietą. Jeżeli ktoś szuka osoby jednocześnie profesjonalnej oraz takiej której można śmiało zaufać, to bez wątpienia mogę polecić Panią Katarzynę.

IZA


Jesteśmy zadowoleni z konsultacji i diagnozy u Pani Kasi i Pawła w sprawie swojej córki. Otrzymałam profesjonalne wsparcie, wiedzę i opinie. Polecam!

KRYSTYNA I MARIUSZ

 

psycholog nowy targ

psycholog Nowy Targ

NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

FAQ

Psycholog Nowy Targ

JEŚLI MASZ JAKIEŚ PYTANIA, SPRAWDŹ TUTAJ, CZY NIE MA NA NIE ODPOWIEDZI!

Przed pierwszą wizytą warto się zastanowić raz jeszcze co skłania mnie do pójścia do psychologa, jakie problemy chciałbym/chciałabym rozwiązać? Można sporządzić listę problemów, czy tematów, które chce się poruszyć na pierwszym spotkaniu. Jeśli leczyliśmy się gdzieś wcześniej i mamy jakąś dokumentacje medyczną warto ją ze sobą zabrać.

Niestety terapia nie rozwiąże każdego problemu. W niektórych przypadkach sprawdza się świetnie w leczeniu zaburzeń np. lękowych czy depresyjnych. Czasem ma zadanie wspierajace leczenie farmakologiczne, jak ma to miejsce w przypadku psychoz. Czasami terapia jest nieskuteczna np. w przypadku osobowości psychopatycznej. Podsumowując, niezwykle ważna jest diagnoza, która stwierdzi, czy i w jakim stopniu terapia może pomóc.

Oczywiście, to do jakiego terapeuty się udamy zależy od naszej decyzji, jednak warto wziąć pod uwagę kilka kwestii. Po pierwsze terapia poznawczo-behawioralna (w skrócie CBT – cognitive behaviour therapy) jest terapią silnie osadzoną w badaniach naukowych. Oznacza to, że jej skuteczność została dowiedziona w licznych i bardzo restrykcyjnych badaniach. Podobnie, jak bierzemy jakiś lek, to raczej chcemy, żeby wcześniej był on dobrze przebadany, że jest bezpieczny i skuteczny. Inne nurty psychoterapeutyczne często nie prowadzą badań nt skuteczności i tego jak terapia działa. Po drugie CBT jest nastawiona na cel i wokół niego obraca się cała terapia. Inaczej mówiąc, dla terapeuty ważne jest żeby uporać się z problemem w jak najszybszym czasie. Po trzecie w nurcie CBT istnieją konkretne protokoły – ścieżki postępowania do konkretnych zaburzeń, a więc terapeuta nie musi sam wymyślać co ma zrobić, tylko wcześniej zespoły wybitnych naukowców z najlepszych uniwersytetów na świecie już to zrobiły i jak wcześniej wspominaliśmy, zostało potwierdzone to, że działają.

To zależy od diagnozy, ogólna zasada jest taka, że najdłużej trwa terapia zaburzeń osobowości, w innych przypadkach najczęściej mówimy o terapii krótkoterminowej tj. kilka miesięcy do roku czasu.

Tak, terapia to nie żaden przymus. Z terapii można zrezygnować bez żadnych konsekwencji, o ile poinformuje o tym odpowiednio wcześniej przed planowanym spotkaniem.

Nie zawsze uda się, żebyśmy nawiązali odpowiednią nić porozumienia z terapeutą, który też jest tylko człowiekiem i z różnych przyczyn może nam nie odpowiadać. Istnieje możliwość zmiany terapeuty w miarę dostępnych terminów

Nerwica to dawna historyczna nazwa na zaburzenia lękowe. Obecnie ona nie obowiązuje, dlatego najlepiej spytać się osoby, która postawiała taką diagnozę, co miała na myśli. W ramach naszej praktyki psychologiczno-psychoterapeutycznej zawsze staramy się stawiać diagnozy zgodnie z obowiązującymi klasyfikacjami tj. ICD-10 lub DSM-V. Jeśli ktoś rzeczywiście ma zaburzenia lękowe, to terapia poznawczo-behawioralna jest tutaj skuteczną metodą leczenia.

W większości przypadków opinia wydawana jest od ręki, po wcześniejszym wywiadzie i testach psychologicznych.