Psycholog Nowy Targ

Ośrodek Psychoterapii
Poznawczo- Behawioralnej
i Psychologii

mgr Katarzyna Siedlaczek –   mgr Paweł Siedlaczek

tel. 884 190 666
lub 882 424 569
ul. Ludźmierska 1, 34-400 Nowy Targ

Oferta i cennik

dzieci i młodzież

konsultacje (50 minut) cena 150 zł
diagnoza i opiniodawstwo (do 3 godzin) cena do 200 zł
poradnictwo i wsparcie psychologiczne (50 minut) 150 zł
terapia zaburzeń zachowania (50 minut) 150 zł (sesja)
terapia uzależnień (50 minut) 150 zł (sesja)
terapia nadużywania telefonu/komputera (50 minut) 150 zł (sesja)
konsultacja e-mailowa
darmowa
terapia ręki (30 minut) 70 zł

dorośli

konsultacje (50 minut) cena 150 zł
diagnoza i opiniodawstwo (do 3 godzin) cena do 200 zł
poradnictwo i wsparcie psychologiczne (50 minut) 150 zł
psychoterapia poznawczo-behawioralna (50 minut) 150 zł (sesja)
terapia uzależnień/współuzależnienia/DDA (50 minut) 150 zł (sesja)
program ograniczania picia (50 minut) 150 zł (sesja)
konsultacja e-mailowa darmowa

psycholog Nowy Targ

Konsultacje: najczęściej jedno lub kilka niezobowiązujących spotkań z psychologiem dostosowane do potrzeby zgłaszającego. Zazwyczaj jest to spotkanie przed rozpoczęciem właściwej terapii, mające na celu określenie oczekiwań klientów, problemu, celów terapii.

Poradnictwo i wsparcie: jedno lub kilka spotkań z psychologiem mające na celu udzielenie profesjonalnej pomocy psychologicznej, edukacje lub wsparcie w kryzysie.

psycholog Nowy Targ

kosnultacje psychologiczne opinidawstwo psycholog Nowy Targ
diagnoza inteligencji depresja, lęki psycholog Nowy Targ

Diagnoza:  składa się z wywiadu, obserwacji oraz przeprowadzenia badania testami psychologicznymi. Jej główne obszary to: diagnoza osobowości, inteligencji, procesów poznawczych (zazwyczaj w związku z chorobami neurodegeneracyjnymi np choroby Alzheimiera, mikrouszkodzeń mózgu, otępienia naczyniowego), zaburzeń psychicznych (uzależnienia, schizofrenii, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości), w kierunku dysleksji rozwojowej, autyzmu i innych zaburzeń rozwoju i zachowania. Pozwala określić stan obecny, a dzięki temu wprowadzić odpowiednie leczenie/interwencje oraz monitorować jego postęp. W naszym gabinecie stosujemy profesjonalne, a więc dokładnie sprawdzone metody diagnozy psychologicznej.

Opiniodawstwo: polega na wydaniu opinii/oceny psychologicznej na podstawie wcześniejszej diagnozy. Opinie psychologiczne respektowane i wymagane są przez różne instytucje np. komisję ds. orzekania o niepełnosprawności, szkoły, lekarzy, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna: najlepiej zbadana naukowo metoda psychoterapii, charakteryzująca się najwyższą skutecznością. Zakłada zmianę nieprzystosowawczych myśli oraz naukę nowych zachowań, co przekłada się na redukcje objawów. Jest aktywną formą terapii, a więc to klient ma tutaj największy wpływ. W przypadku wielu zaburzeń jest to metoda krótkoterminowa (do kilkunastu spotkań). Brytyjski Instytut ds. Zdrowia (National Institute for Health and Care Excellence) oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatryczne (American Psychiatric Association) zalecają stosowanie tej metody między innymi do: zaburzeń afektywnych (np. depresji); lękowych (np. fobii, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych); PTSD; zaburzeń odżywiania (bulimia); uzależnień; zaburzeń osobowości (np. borderline, unikająca, zależna).

psycholog Nowy Targ

terapia dzieci i młodzieży psycholog Nowy Targ
terapia uzaleznień psycholog Nowy Targ

Terapia uzależnień: skierowana do osób, które zmagają się z problemem: picia alkoholu, używania substancji psychoaktywnych (leków, narkotyków, dopalaczy), hazardu i innych uzależnień behawioralnych np. seks, praca, zakupy, ćwiczenia. Celem terapii jest nauka rozpoznawania chęci picia/brania/zrobienia oraz wytworzenia metod i sposobów radzenia sobie z nią.

Program ograniczania picia: został stworzony dla osób, które nie chcą całkowicie zrezygnować z picia alkoholu, ale chcą go ograniczyć. Przeprowadzony jest zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( http://www.parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/programy-ograniczania-picia ). Skierowany jest również do kierowców, którzy starają się o odzyskanie prawa jazdy.

Terapia współuzależnienia: dla osób, które na co dzień żyją z osobą będącą w aktywnym uzależnieniu i w związku z tym przeżywają narastające cierpienie.

Terapia DDA: dla osób, które wychowywały się w rodzinie, gdzie jedno lub oboje rodziców nadużywali alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych.

Terapia nadużywania i uzależnienia od telefonów/ komputera: dla dzieci i młodzieży mająca na celu ograniczenie ilości godzin spędzanych przy urządzeniach.

terapia uzaleznienia współuzależnienia psycholog Nowy Targ
psychoterapia psycholog Nowy Targ

Terapia zaburzeń zachowania: terapia oparta o stosowaną analizę zachowania (warunkowanie instrumentalne oraz klasyczne). Jej zadaniem jest zrozumienie jaką funkcje pełni zachowanie problemowe oraz jakie konsekwencje w środowisku je wzmacniają (nagradzają, podtrzymują). W tej terapii aktywną rolę w zmianie mają rodzice dziecka, właśnie poprzez stosowanie odpowiednich oddziaływań następuje wygaszenie (zanik) zachowań niepożądanych oraz wykształcenie zachowań alternatywnych – pożądanych.

O nas

Paweł Siedlaczek psycholog terapia psycholog Nowy Targ
Katarzyna Siedlaczek psycholog terapia psycholog Nowy Targ

mgr Paweł Siedlaczek

Ukończyłem studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim o specjalnościach psychologia kliniczna oraz psychologia sądowa. Ponadto przeszedłem specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnień, co potwierdza posiadany przeze mnie certyfikat terapeuty uzależnień KBPN 1291/2016 https://www.kbpn.gov.pl. Ukończyłem 4-letni kurs specjalizacyjny psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego, zgodny z stanadardami NFZ, PTTPB, EACBT.

Doświadczenie jako psycholog oraz psychoterapeuta zdobywałem m.in. w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno -Konsultacyjnym w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Poradniach Leczenia Uzależnień oraz w ośrodkach stacjonarnych, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Mam doświadczenie w pracy z osobami współuzależnionymi oraz uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, uzależnionych behawioralnie np. od hazardu, internetu. W swojej pracy zawodowej miałem okazję pracować również z młodzieżą oraz dziećmi sprawiającą kłopoty wychowawcze. Ponadto, mam doświadczenie w w diagnozowaniu i opiniowaniu pod kątem predyspozycji rodzicielskich. W terapii wykorzystuje nurt poznawczo-behawioralny, który skupia się na analizie i zmianie nieprzystosowawczych myśli pacjenta, co prowadzi do zmiany w sferze odczuwanych emocji i zmiany niepożądanego zachowania.

Obecnie, na co dzień, pracuję w nowotarskim szpitalu na oddziałach leczenia uzależnień oraz detoksykacji. Ponadto, pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie zajmuję się diagnozą oraz psychoterapią. Stale współpracuję z wymiarem sprawiedliwości w zakresie opiniodawstwa. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

 
 

tt

mgr Katarzyna Siedlaczek

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim o specjalnościach psychologia kliniczna i psychologia sądowa. Ponadto, ukończyłam Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego kursu specjalistycznego terapeuty poznawczo-behawioralnego.

Moje doświadczenie zawodowe to m.in praca z dziećmi i młodzieżą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu, gdzie diagnozowałam i prowadziłam terapie psychologiczną. Współpracowałam ze Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju (Oddziały Szpitalne i Rehabilitacyjny Dzieci i Młodzieży). Uczestniczyłam w szkoleniach m.in.: z dialogu motywującego, terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialektyczno-behawioralnej terapii zaburzeń osobowości. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również pracując w Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego w Krakowie, w poradniach leczenia uzależnień i współuzależnienia, w centrach zdrowia psychicznego oraz w ośrodku interwencji kryzysowej. Prowadziłam warsztaty, grupy wsparcia, grupy rozwoju osobistego oraz zajęcia profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży oraz w pomaganiu osobom DDA/DDD, współuzależnionym, uzależnionym, a także z osobom, które cierpią z powodu depresji, lęku lub mają trudności w relacjach. Kierując się zasadą szacunku do problemów klienta, w bezpiecznych warunkach staram się być towarzyszką zmian, które zachodzą w czasie terapii. Oferuje pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej  w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem innych nurtów dostosowanych do problemów klienta.

psycholog Nowy Targ

Nasz zespół

Anna Schab-Przybycień
Lidia Bryja-Macioł psycholog

mgr Sabina Gil

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie o specjalności psychologia kliniczna. W tym roku rozpoczynam studia z zakresu problemów psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na uniwersytecie SWPS w Katowicach. Uczestniczyłam w kursie z interwencji kryzysowej u dzieci i młodzieży prowadzonym przez Tomasza Bilickiego. Pracuję w szkołach z dziećmi na terenie Podhala w ramach projektu Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary. Współpracuję z Centrum Rozwoju i Psychologii w Mszanie Dolnej. Uczestniczę w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez właścicielkę placówki. Jestem pod stałą opieką doświadczonych terapeutów i nieustannie nabieram wiedzy i doświadczenia w zakresie konsultacji dzieci i młodzieży, diagnozy, pomocy psychologicznej, terapii psychologicznej i interwencji kryzysowej. Właśnie praca z dziećmi i młodzieżą jest moim głównym obszarem zainteresowań zawodowych zarówno w kontekście diagnostyki, psychoedukacji jak i terapii poznawczo-behawioralnej.

mgr Anna
Schab-Przybycień

Ukończyłam studia psychologiczne na Akademii Ignatianum w Krakowie, ze specjalnością psychologia kliniczna. Jestem w trakcie studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Na co dzień pracuję jako dydaktyk w Instytucie Psychologii AIK. Badawczo zajmuję się problematyką wykorzystywania seksualnego. Uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących pracy z pacjentem, który doświadczył wykorzystywania seksualnego.

Dotychczasowe doświadczenie zdobyłam również odbywając praktyki na Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Moje zainteresowanie terapeutyczne dotyczy osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, podejmując pracę w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny, którą poddaję regularnej superwizji.

 
 

mgr Lidia Bryja-Macioł

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie o specjalności psychologia kliniczna. Obecnie rozpoczynam 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Terapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT-EDU posiadającej rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Dotychczas brałam udział w licznych szkoleniach dotyczących interwencji poznawczo-behawioralnych w terapii zaburzeń lękowych, nastroju, odżywiania oraz osobowości.  Uczestniczyłam również w szkoleniu dotyczącym pracy z osobami uzależnionymi nastawionym na utrzymanie abstynencji. Byłam uczestnikiem kursu Programu Ograniczenia Picia Alkoholu (POP) oraz szkolenia z zakresu Dialogu Motywującego.

Doświadczenie umożliwiające gromadzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie wykonywanego zawodu nabywałam podczas praktyk w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym targu oraz w Gabinecie Twój Impuls. Posiadam również doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, co umożliwiła mi praca w przedszkolu terapeutycznym. Obecnie zdobywam doświadczenie w zakresie konsultacji dzieci i młodzieży, udzielania pomocy psychologicznej, diagnozie i terapii psychologicznej pracując w kilku szkołach na terenie Podhala. Moim głównym celem jest pomoc w identyfikacji trudności oraz wsparcie w ich przezwyciężaniu.

psycholog Nowy Targ

Nasz zespół

Mgdalena Bednarczyk - pedagog

mgr Magdalena Bednarczyk

Nazywam się Magdalena Bednarczyk, jestem magistrem pedagogiki wczesnoszkolnej w przedszkolu w Nowym Targu, gdzie zauważyłam potrzebę ćwiczeń wspierających funkcjonowanie ręki.Terapia ręki to ćwiczenia całego ciała, którego pozytywnym skutkiem ubocznym jest poprawa funkcjonowania kończyn górnych m.in. w zakresie poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni. W gabinecie zajmuję się właśnie terapią ręki.

psycholog Nowy Targ

Opinie klientów

Polecam serdecznie Pana Pawła! Obawiałam się pierwszej wizyty, ale jak się później okazało zupełnie niepotrzebnie. Pan Paweł jest profesjonalistą, przy którym pacjent czuje się komfortowo i już podczas pierwszej wizyty można zaufać.  Po 3 miesiącach terapii widzę ogromną różnice jaka zaszła w moim życiu, oczywiście na lepsze.

MARIA

 

Obawiałem się, że w małym miasteczku, takim jak Nowy Targ, wszyscy dowiedzą się o moim „wstydliwym problemie”.  Odważyłem się i wiem, że tajemnica i dyskrecja są zachowane. Polecam osobom, które wahają się, aby spróbowały przyjść i zmienić swoje życie. 

JASIEK

 

 

Pani Katarzyna jest kompetentną oraz wzbudzającą zaufanie osobą. Od pierwszej wizyty poczułam, że trafiłam we właściwe miejsce. Potrzebowałam kogoś, kto pomoże mi „poukładać” moje myśli, pewne zachowania i emocje. Dzięki naszym rozmowom widzę coraz więcej zależności, które pozwalają mi być bardziej pewną siebie kobietą. Jeżeli ktoś szuka osoby jednocześnie profesjonalnej oraz takiej której można śmiało zaufać, to bez wątpienia mogę polecić Panią Katarzynę.

IZA


Jesteśmy zadowoleni z konsultacji i diagnozy u Pani Kasi i Pawła w sprawie swojej córki. Otrzymałam profesjonalne wsparcie, wiedzę i opinie. Polecam!

KRYSTYNA I MARIUSZ

 

psycholog Nowy Targ

psycholog Nowy Targ


Kontakt